Maxfiylik siyosati

Veb-saytimiz foydalanuvchilarining maxfiylik ma'lumotlarini saqlashni qabul qiladi. Biz maxfiylik ma'lumotlaringizni ko'rib chiqib, ularni qayd etilgan usullar bilan himoya qilamiz.

Maxfiylik siyosati Foydalanuvchilarimizning maxfiylik ma'lumotlarini qayd etilgan shaklda saqlashni davom ettirish uchun himoya qilinadi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz ushbu siyosat asosida qisqa muddatda himoya qilinadi.

Ma'lumotlarni to'plash

Biz foydalanuvchilarimizning shaxsiy ma'lumotlari haqida ko'progimiz matnda keltirilgan asosiy narsalarni kiritishimiz kerak.

Ma'lumotlarni to'plab olish ushbu maqsadla amalga oshiringan barcha jarayonlar hamda qo'llanilgan texnologiyalar bilan hifozatlanadi va maxfiylikni ta'minlaydi.

  • Foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari faqat va faqat maqsadlarimiz uchun qo'llaniladi va ulardan hech qanday ishonch hisoblanmaydi.

Ma'lumotlarni ulashish va nunutilishi

Agar foydalanuvchilarimizning shaxsiy ma'lumotlarini ulashish va himoyalanish talab qilinsa, ular ushbu siyosatda ko'rsatilgan usullar orqali himoya qilinadi.

Biz foydalanuvchilarimizga maxfiylik ma'lumotlarini ko'rsatmaymiz va ulardan hech qanday mablag' talab etmamiz.

Bizning hodimlarimiz sizning hisobingizning maxfiylikini himoya qilish uchun xavfsizlikni ta'minlaydigan muhim tadbirlarni olib borishlari talab qilinadi.

Tugallangan xodimiyaga kerakli to'g'risidagi ma'lumot farq qilinishi

Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning maxfiylik maqsadi bilan himoya qilinganligi mavjud. Biz foydalanuvchilarimizning shaxsiy ma'lumotlari xodimiyaga o'tkazilishi kerak bo'lgan ishlar uchun to'g'ridan-to'g'ri foydalaniladigan o'zaro aloqalar harakatini ta'minlaydi.

  • Biz foydalanuvchilarimizning shaxsiy ma'lumotlarini hech qanday harakatlardan tashqarida qo'llamaymiz.